انتشار ویژه نامه خود مراقبتی و سلامت قزوین

انسان ها جز در موارد خاص عمدتا ً سالم به دنیا می آیند ، اما روش های نامناسب و شیوه های غلط زندگی که از روی ناآگاهی در پیش می گیرند ، موجب می شود آنان به دسته بزرگی از بیماری های غیر واگیر که عمدتا ً شایع ترین علل مرگ ومیر می باشند مبتال شده و یا اینکه ابتال به بیماری ها ، موجب ناتوانی و ازکارافتادگی آنها شود .
خودمراقبتی به معنی توانمندسازی افراد برای حفظ سلامت و انجام فعالیت های مراقبت از خود است . به تعبیر دیگر شامل انجام رفتارهای صحیح در زندگی است ، به نحوی که مراقب باشیم بیمار نشویم و در صورت ابتال به بیماری ، با انجام اقدامات به موقع و صحیح از عوارض بیماری جلوگیری کنیم تا بهبودی سریعتر حاصل شود . خود مراقبتی غالبا ً به فعالیت های قبل از ابتال به بیماری گفته میشود ، ولی در بسیاری از موارد در کنترل و کاهش عوارض بیماری ، کاهش هزینه های درمان و بهبودی سریعتر نیز می تواند مؤثر واقع شود .
خودمراقبتی اقدامات و رفتارهای آگاهانه و هدفداری است که مردم به منظور حفظ و ارتقای سلامت خود و خانواده انجام می دهند . در واقع مراقبت از سلامت خود ، شامل فعالیت هایی است که مردم انجام می دهند تا سالم بمانند ، از سلامت جسمی و روانی خود نگهداری کنند ، از بروز حوادث جلو گیری نمایند ، ناخوشی ها و بیماری ها را بهبود بخشند و سلامت خود را ارتقاء دهند .
همه افراد در مقابل نعمت سالمتی که خداوند عنایت فرموده ، مسئولیت دارند . سالمتی حقی است که می بایست آن را حفظ کرد ، و همه مردم در قبال حفظ سلامت خود ، خانواده و جامعه مسئولیت سنگینی دارند .
موضوع مراقبت ازخود باید در زندگی مردم جاری باشد، هنگام عبور ازخیابان ، رانندگی کردن ، غذاخوردن ، هنگام ورزش کردن و…. نیز باید مراقب باشیم تا سالمتی مان به خطر نیفتد . خودمراقبتی در واقع کوتاه ترین ، سریعترین و ارزان ترین روش برای ارتقای سلامت جامعه است .
گرچه وظیفه مراقبت از نوزادان بر عهده والدین است ولی در واقع مراقبت از خود ، از زمان نوزادی آغاز می گردد و هرچه سن افراد باالتر می رود نقش خود مراقبتی بیشتر نمایان می شود .
در دوران کودکی آموزش مراقبت از سلامت ، خود می تواند نقش بسزایی در پیشگیری از حوادث در کودکان ، حفظ سلامت دهان و دندان و… را داشته باشد ، و در سنین جوانی و میانسالی نیز ، بیشترین نقش را درحفظ سلامت ایفا می کند . از جمله آنها می توان به خود مراقبتی در تغذیه مناسب ، تحرک ، خود مراقبتی در حفظ سلامت روان ، پیشگیری از حوادث در سنین جوانی ، عدم ابتال به بیماری های رفتاری و … اشاره کرد.

خودمراقبتی را می توان به دو دسته تقسیم کرد :

خودمراقبتی در پیشگیری از بیماریهایی مانند بیماری های قلبی عروقی ، بیماری های روانی ، سرطان ها ، سوانح و حوادث و… ، به طوری که با اتخاذ شیوه های صحیح زندگی ، می توان آنها را کاهش داد .
خودمراقبتی هنگام بروز بیماری هایی نظیر دیابت و فشارخون به منظور بهبودی سریعتر و کاهش عوارض .

زنان در خانواده نقش بسزایی در مراقبت از سلامت خود و خانواده ایفا می کنند . یک مادر آگاه ، با اتخاذ روش های صحیح تغذیه ای می تواند به تآمین شرایط مطلوب برای یک خانواده سالم کمک کند و با حفظ سلامت جسمانی و روانی خانواده ، از ابتلا به بیماری های مختلف در آینده بکاهد و این در حالیست که عدم آگاهی او ، می تواند اعضای خانواده را به سمت بیماری برده و زمینه ابتال به بیماری فشارخون باال ، دیابت ، بیماری های قلبی عروقی و …. را افزایش دهد .

نکته مهم این است که چه کسی می تواند از سلامت خود مراقبت نماید ؟ بدیهی است افراد آگاه ، و دارای دانش و اطالعات مناسب سالمتی که به آن سواد سلامت گفته می شود و هم چنین افرادی که از مهارت های زندگی اطالعاتی دارند ، می توانند به خوبی از سلامت خود نگهداری نمایند . بنابراین یکی از وظایف سیستم های بهداشتی و درمانی ، توانمند سازی افراد و افزایش سواد سلامت )Literacy Health )مردم است .

در خاتمه اینکه موضوع خودارزیابی سلامت ، در کنار خودمراقبتی نیز قابل توجه است . بدین معنی که هر فرد می بایست بتواند ارزیابی صحیحی از میزان سلامت خود و خانواده داشته باشد و به عبارتی دیگر بتواند عوامل خطر سالمتی خود و دیگران را شناسایی کرده و با اتخاذ تدابیر مناسب آنها را کنترل نماید .

دکتر سید سعید اسکویی
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و رئیس مرکز بهداشت استان

 

 

 

Copy (6) of Download-Buttons-PSD-Pack

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *