ارائه آموزش به بیمار و کاهش هزینه های درمان و مدت زمان بستری

یک کارشناس پرستاری در مورد لزوم آموزش به بیمار به خبرنگار شهد شفا، گفت: اکثر بیماران از نحوه مراقبت از خود آگاهی نداشته و پرستار باید مسائلی را آموزش دهد که بیمار و خانواده به آموختن آن نیاز دارد.

مریم رستمی افزود: پرستاران با دادن اطلاعات آموزشی در همه زمینه های مربوط به بیمار، باعث می شوند که توانایی بیمار در مراقبت از خود افزایش پیدا کند.

رستمی هدف اصلی از آموزش به بیمار را درگیر کردن افراد در مراقبت از خود دانست و بیان کرد: آموزش ها برای افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و ارتقاء سطح سلامت بیماران است.

وی مزایای آموزش به بیمار را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: آموزش به بیمار سبب کاهش اضطراب فرد و خانواده وی می شود و در نتیجه رضایتمندی آن ها را به دنبال دارد.

رستمی ادامه داد: با آموزش بیمار، مدت زمان بستری بیمار در بیمارستان و منزل کمتر شده و هزینه های درمانی و بهداشتی کاهش یافته و سبب کاهش پذیرش مجدد بیماران می شود.

وی در پایان بیان کرد: آموزش بیمار از بروز عوارض پیشگیری می کند و این کار سبب ارتقاء سلامت افراد و توانمندسازی جامعه می شود.

به سایت پرستار آموزش دهنده خوش آمدید. این سایت برای تعامل با مشارکت کنندگان در پروژه گسترش نقش آموزشی پرستار ؛ اطلاع رسانی ها و اتصال به پیوندها و محتواهای مفید برای توانمندسازی بیشتر پرستاران در نقش آموزشی طراحی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *