آموزش همگانی توسط دانشجویان پرستاری در جامعه

اجرای فرایند پرستاری بهداشت جامعه و ارایه آموزش همگانی و جامعه برای گروه های مختلف جامعه در یکی از مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توسط دانشجویان طی کارآموزی پرستاری بهداشت جامعه در دانشکده پرستاری_دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

عناوین پروژه های فرایند پرستاری:

۱٫دانشجویان خانم ها خانجانی ، مرجانی و همایونی:بهداشت نمازگزاران و بازدید های بهداشت جامعه مساجد منتخب و غربالگری در گروه بالای ۴۵ سال

۲٫دانشجویان آقایان ابراهیمی، جلالی و معینی پور، بهداشت موادغذایی و بازدید های بهداشتی از جامعه تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی و غربالگری در مرکز بهداشت تاریخ ۱۲ مهر ۹۵ برای جامعه مربوطه بالای ۳۰ سال

۳٫دانشجویان خانم ها خاکباز و عرب جعفری:بهداشت مو و بازدید های بهداشت جامعه آرایشگران و غربالگری در دبیرستان تربیت

۴٫دانشجویان خانم ها کرمی و نورمحمدی:تحرک و ورزش در جامعه، بهداشت و پیشگیری از بیماری در ورزشکارها، بازدید بهداشتی از ورزشگاه، غربالگری در مرکز بهداشت جامعه بانوان بالای ۳۰سال

برنامه های آموزش گروهی و چهره به چهره با تهیه محتوا، رسانه کمک آموزشی و برنامه و روش آموزشی مناسب با جامعه، در جامعه ی هدف به شرح ذیل انجام شد:

گروه های مختلف دانشجویان پس از بررسی و بازدیدهای اولیه طبق نیازسنجی آموزشی جامعه
اقدام به طراحی و اجرای برنامه آموزشی نمودند:

۵ شنبه ۷ مهر۱۳۹۵
۱)عنوان آموزش چهره به چهره گروهی ۱: پیشگیری از دیابت، فشارخون و سرطان به همراه
آموزش دهنده، خانم شیوا همایونی زیر نظر استاد با همراهی دیگر دانشجویان خانم ها خانجانی، مرجانی و آقای جلالی
غربالگری (تست گلوکومتری و فشارخون) برای زنان بالای ۳۰ سال
مکان مسجد بزرگ،
تعداد مراجعین و آموزش گیرندگان ۳۰ نفر نمازگزار و اهالی اطراف مسجد
(مخاطبین مدعو، حدود ۱۰۰ نفر دعوت شدگان از ۲ مسجد بزرگ شهر توسط متولیان دو مسجد)

 

۲)عنوان آموزش چهره به چهره :
بهداشت و پیشگیری از بیماری ها ویژه ی آرایشگران
آموزش دهندگان :دانشجویان پرستاری خانم ها خاکباز و عرب جعفری زیر نظر استاد
زمان ۵ شنبه ۷ مهر۱۳۹۵: ۲ نفر از ۱۰_۱۵ نفر دعوت شده تلفنی
مکان: مسجد بزرگ
(در روز های بعد تا ۱۳ مهر، آموزش توسط در آرایشگاه ها ادامه می یابد.)

 

 

۳)عنوان آموزش چهره به چهره ۳: بهداشت و پیشگیری از بیماری ها ویژه ی قالی بافان
آموزش دهنده :دانشجو ی پرستاری خانم مرجانی زیر نظر استاد
زمان ۵ شنبه و شنبه ۷ و ۹مهر۱۳۹۵
آموزش گیرندگان :گروه قالی بافان
۵نفر از ۱۰_۱۵ نفر دعوت شده ی تلفنی در مسجد بزرگ و ادامه
طبق نیاز در روز های بعد در کارگاه های قالی بافی

 

 

 

۳)آموزش حرکات اصلاحی ورزشی برای زانو درد و کمردرد
آموزش دهندگان :دانشجویان پرستاری خانم ها کرمی و نورمحمدی زیر نظر استاد
زمان ۵ شنبه ۷ مهر۱۳۹۵
آموزش گیرندگان ۱۲ نفر از بانوان ورزشکار و برخی دیگر از بانوان علاقمند
مکان: سالن آموزش مرکز بهداشت قهجاورستان

 

 

۴) آموزش بهداشت و نگهداری مواد غذایی ۱
۵)آموزش بهداشت تهیه و طبخ مواد غذایی ۲_به همراه توصیه هایی برای کارکنان مرتبط با تهیه و طبخ و توزیع مواد خوراکی
آموزش دهندگان :دانشجویان پرستاری آقایان ابراهیمی و معینی پور زیر نظر استاد
زمان ۲شنبه ۱۲مهر۱۳۹۵
آموزش گیرندگان :گروه فروشندگان مواد غذایی، آشپزها و مرتبط با تهیه و طبخ و توزیع مواد خوراکی و برخی دیگر از آقایان علاقمند
مکان: سالن آموزش مرکز بهداشت قهجاورستان

 

 

 

۶) عنوان آموزش چهره به چهره:
بهداشت مد و،تشخیص، پیشگیری و درمان شپش و شوره سر
آموزش دهنده :دانشجویان پرستاری خانم ها عرب جعفری و خاکباز زیر نظر استاد
زمان ۱ شنبه ۱۱ مهر۱۳۹۵
مکان، دبیرستان تربیت (طبق هماهنگی با مدیریت محترم مدرسه خانم طاهریان برای دانش آموزان کلاسهای….)

 

 

 

۷) آموزش، کمکهایی اولیه احیاء قلبی تنفسی
آموزش دهنده :دانشجوی پرستاری آقای جلالی زیر نظر استاد
زمان ۲شنبه ۱۲مهر۱۳۹۵
آموزش گیرندگان :دانش آموزان و برخی مسولان دبیرستان امیرکبیر
مکان: سالن نمازخانه مدرسه امیرکبیر شهر قهجاورستان

۸)موضوع آموزش گروهی : حرکات اصلاحی و تمرینات ورزشی پیشگیری و درمان لوردوز و اسکولیوز
زمان: ۱۱ مهر ۱۳۹۵
مخاطبان:دختران دبیرستان
مکان:سالن مدرسه تربیت

۹)موضوع: آموزش کمک های اولیه در احیای قلبی تنفسی یک نفره و دو نفره
مخاطبان: دبیران و مسولان مدرسه شهدای قهجاورستان
آموزش دهنده :خانم خانجانی ، دانشجوی کارشناسی پرستاری، کارآموزی پرستاری بهداشت جامعه

طراحی و اجرای برنامه های آموزشی زیر نظر دکتر پروانه خراسانی(استادیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

مسول درس (دکتر پروانه خراسانی) با هماهنگی و همکاری خانم پاکی(مربی دانشکده) و سایز افراد کلیدی از جمله مسولان مرکز بهداشت : دکتر همدانیان (مسول مرکز)، سرکار خانم آشوری(مسول بیماری ها و آموزش مرکز ) و خانم راهنورد (مسول امور اداری مرکز)
مدیران مدارس، متولی و خدمتگزاران مساجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *