آموزش همگانی توسط دانشجویان پرستاری در جامعه

اجرای فرایند پرستاری بهداشت جامعه و ارایه آموزش همگانی و جامعه برای گروه های مختلف جامعه در یکی از مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توسط دانشجویان طی کارآموزی پرستاری بهداشت جامعه در دانشکده پرستاری_دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ادامه

جلسه توجیهی آموزشی رابطین آموزش همگانی وبیماران

در راستای توانمند سازی مسئولین آموزش همگانی وبیماران کلیه مراکزدرمانی اعم از دولتی وخصوصی ، جلسه آموزشی توجیهی توسط اداره پرستاری با حضور خانم

ادامه

چهارمین کمیته راهبردی آموزش همگانی و بیماران

چهارمین کمیته راهبردی آموزش همگانی و بیماران روز چهارشنبه ۱۷ شهریور ماه در سالن اجتماعات معاونت درمان و با حضور آقای شیری (نماینده معاونت بهداشت) و خانم دکتر خراسانی (عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) و چند تن از کارشناسان واحد آموزش سلامت مراکز درمانی استان برگزار گردید.

ادامه

تاثیر اجرای طرح مشاوره و راهنمایی تحصیلی توسط استاد راهنما بر میزان اضطراب دانشجویان کارشناسی پرستاری

تحصیل در سطوح دانشگاهی با توجه به تفاوت در ماهیت آموزشی و تغییر در نقش افراد از دانش آموزی به دانشجویی همواره می تواند با خطرات و آسیب های روانی همچون اضطراب همراه باشد

ادامه

دومین کنگره ملی آموزش بیمار_تهران ۱۳۹۲

دومین کنگره ملی آموزش بیمار_تهران ۱۳۹۲ ارایه مقاله ی منتخب در بخش سخنرانی عنوان مقاله: تحلیل محتوای ۴۶برنامه گسترش نقش پرستاران در  آموزش بیمار

ادامه

اولین جشنواره حاکمیت بالینی و کنگره بین المللی بهبود کیفیت و ایمنی بیمار ۱۳۹۳

اهدای لوح و تندیس به ۲۰ مرکز منتخب و برتر در سطح کشور

ادامه

مراسم تقدیر از مشارکت گسترده رابطین و کارشناسان آموزشی بخش های مختلف الزهرا ( س)

اولین جشن NEAREAR (اقدام پژوهی گسترش نقش آموزشی پرستاران الزهرا (س))

ادامه

پروژه گسترش نقش آموزشی پرستار

رسالت و آرمان ما در طی برنامه این است که با اتکال به قدرت لایزال پروردگار و با اراده، همت و تلاش گروهی مسؤولان و پرستاران در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

ادامه