چالشهای استقرار هیات علمی پرستاری مستقر در بالین: تحلیل محتوای کیفی نظرات اساتید و مدیران مربوطه دکتر پروانه خراسانی، دکتر نصراله  علیمحمدی، دکتر علیرضا   ایرج پور، دکتر عاطفه افشاری(اعضای شکه ملی و کارگروه توسعه علوم پرستاری ) Implementing clinical-residents or clinical nursing faculty members in Iran- Challenges: A qualitative content analysis

چکیده مقالات  دومین کنگره واکاوی آموزش پرستاری –دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۳تا ۲۵ آبان۱۳۹۶ پانل گزارش کارگروه توسعه علوم پرستاری: ماموریت توسعه علوم پرستاری

ادامه

«Narer & NEAREAR» ساختار مشارکتی و فرآیند برنامه ریزی راهبردی برای توسعه علمی_عملی پرستاری

«Narer & NEAREAR»  ساختار مشارکتی و فرآیند برنامه ریزی راهبردی برای توسعه علمی_عملی  پرستاری مقدمه: برای یک تغییر موفق و پویا (نه الزاما پایدار)،

ادامه

تشکیل جلسات راهبردی گسترش نقش آموزشی پرستاران و کارکنان تیم سلامت در سطح معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزاری سومین کمیته راهبردی آموزش همگانی وبیماران معاونت درمان ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ – ۰۸:۱۹ سومین کمیته راهبردی آموزش همگانی وبیماران روز دوشنبه مورخ ۹۵/۵/۴ در سالن

ادامه

تاثیر اجرای طرح مشاوره و راهنمایی تحصیلی توسط استاد راهنما بر میزان اضطراب دانشجویان کارشناسی پرستاری

تحصیل در سطوح دانشگاهی با توجه به تفاوت در ماهیت آموزشی و تغییر در نقش افراد از دانش آموزی به دانشجویی همواره می تواند با خطرات و آسیب های روانی همچون اضطراب همراه باشد

ادامه

تدوین پیش‌نویس سند ملی کاهش گسست تئوری و عمل در پرستاری ایران

تدوین پیش‌نویس سند ملی کاهش گسست تئوری و عمل در پرستاری ایران نویسندگان: رضا ضیغمی *، علیرضا سعادت جو ۲، پروانه خراسانی ۳، شهلا

ادامه

طراحی و ارزشیابی “فرم ثبت آموزش ‌بیمار” برای ثبت ساختارمند فرآیند آموزش ‌بیمار

طراحی و ارزشیابی “فرم ثبت آموزش ‌بیمار” برای ثبت ساختارمند فرآیند آموزش ‌بیمار نویسندگان: پروانه خراسانی ، مریم‌ رسولی ، منصوره زاغری تفرشی ،

ادامه

Nurse-led action research project for expanding nurses’ role in patient education in Iran: Process, structure, and outcomes

Iran J Nurs Midwifery Res. 2015 May-Jun; 20(3): 387–۳۹۷٫ PMCID: PMC4462066 Nurse-led action research project for expanding nurses’ role in patient education in Iran:

ادامه