مروری بر تاریخچه و تحولات صورت گرفته در آموزش خودمراقبتی به بیماران دیابتی

امروزه آموزش رفتارهای خودمراقبتی به عنوان پایه و اساس درمان دیابت شناخته شده است و پرستاران در امر آموزش خودمراقبتی به بیماران دیابتی جایگاه منحصر به فردی پیدا کرده ‌اند. تاریخچه آموزش خودمراقبتی به بیماران دیابتی از ابتدا تاکنون تحولات گسترده‌ ای داشته است

ادامه

معرفی یک مدل سازمانی نیمه متمرکز برای سازماندهی و گسترش خدمات

آموزش‌بیمار حلقه‌ی فراموش شده مراقبت بالینی اثربخش در مراکز درمانی کشورمان است، نبود سیاست هماهنگ برای سازماندهی نیرو به منظور گسترش خدمات آموزش بیمار

ادامه

گسترش نقش آموزشی پرستاران در اختلالات مزمن غیر واگیر

علی رغم نیاز روزافزون به آموزش بیمار، پرستاران هنوز در ایفای نقش آموزشی دچار نقصان هستند. گسترش نقش، راهی برای توسعه‌ی سازمان و ظرفیت‌سازی برای پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بیشتر آموزش بیمار است

ادامه

بهداشت حرفه ای ، گامی به سوی زندگی سالم

۲۸ آوریل هر سال ( که امسال با ۸ اردیبهشت ماه مصادف شده) توسط سازمان بین المللی کار به عنوان روز جهانی ایمنی ، بهداشت حرفه ای و سلامت شغلی نام گذاری شده است.

ادامه

تأثیر اجرای طرح مشاوره و راهنمایی تحصیلی توسط استاد راهنما بر میزان اضطراب دانشجویان کارشناسی پرستاری

تحصیل در سطوح دانشگاهی با توجه به تفاوت در ماهیت آموزشی و تغییر در نقش افراد از دانش‌آموزی به دانشجویی همواره می‌تواند …

ادامه