پروژه گسترش نقش آموزشی پرستار

رسالت و آرمان ما در طی برنامه این است که با اتکال به قدرت لایزال پروردگار و با اراده، همت و تلاش گروهی مسؤولان و پرستاران در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

ادامه

انتشار ویژه نامه خود مراقبتی و سلامت قزوین

انسان ها جز در موارد خاص عمدتا ً سالم به دنیا می آیند ، اما روش های نامناسب و شیوه های غلط زندگی که از روی ناآگاهی در پیش می گیرند ، موجب می شود آنان به دسته بزرگی از بیماری های غیر واگیر که عمدتا ً شایع ترین علل مرگ ومیر می باشند

ادامه

نظام جامع آموزش بیمار

فرایند آموزش بیمار: آموزش بیمار، فرآیندی است بیمار محور مبتنی بر نیازهای تعیین شده توسط پزشک و بیمار برای کمک به بیمار در تصمیم

ادامه

آموزش به مددجو در ارائه خدمات بالینی

پرستاری هنر و علمی است که مشتمل بر فعالیت ها ، مفاهیم و مهارت های مرتبط با علوم پایه اجتماعی، علوم فیزیکی، اخلاقی، موضوعات معاصر و سایر زمینه ها می باشد.

ادامه

برنامه ریزی و روش های آموزش به بیمار

مهناز طباخان اصفهانی کارشناس پرستاری مسئول واحد آموزش به بیمار تاریخچه آموزش به بیمار آموزش به بیمار، از نظر تئوری وعملی، به طور عمده

ادامه