آموزش همگانی توسط دانشجویان پرستاری در جامعه

اجرای فرایند پرستاری بهداشت جامعه و ارایه آموزش همگانی و جامعه برای گروه های مختلف جامعه در یکی از مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توسط دانشجویان طی کارآموزی پرستاری بهداشت جامعه در دانشکده پرستاری_دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ادامه

جلسه توجیهی آموزشی رابطین آموزش همگانی وبیماران

در راستای توانمند سازی مسئولین آموزش همگانی وبیماران کلیه مراکزدرمانی اعم از دولتی وخصوصی ، جلسه آموزشی توجیهی توسط اداره پرستاری با حضور خانم

ادامه

چهارمین کمیته راهبردی آموزش همگانی و بیماران

چهارمین کمیته راهبردی آموزش همگانی و بیماران روز چهارشنبه ۱۷ شهریور ماه در سالن اجتماعات معاونت درمان و با حضور آقای شیری (نماینده معاونت بهداشت) و خانم دکتر خراسانی (عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) و چند تن از کارشناسان واحد آموزش سلامت مراکز درمانی استان برگزار گردید.

ادامه

دومین کنگره ملی آموزش بیمار_تهران ۱۳۹۲

دومین کنگره ملی آموزش بیمار_تهران ۱۳۹۲ ارایه مقاله ی منتخب در بخش سخنرانی عنوان مقاله: تحلیل محتوای ۴۶برنامه گسترش نقش پرستاران در  آموزش بیمار

ادامه

پروژه گسترش نقش آموزشی پرستار

رسالت و آرمان ما در طی برنامه این است که با اتکال به قدرت لایزال پروردگار و با اراده، همت و تلاش گروهی مسؤولان و پرستاران در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

ادامه

ارائه آموزش به بیمار و کاهش هزینه های درمان و مدت زمان بستری

یک کارشناس پرستاری در مورد لزوم آموزش به بیمار به خبرنگار شهد شفا، گفت: اکثر بیماران از نحوه مراقبت از خود آگاهی نداشته و پرستار باید مسائلی را آموزش دهد که بیمار و خانواده به آموختن آن نیاز دارد.

ادامه

برگزاری جلسات آموزشی و کارگاه های توانمندسازی پرستاران

برگزاری جلسات آموزشی و کارگاه های توانمندسازی دوره ای پرستاران در آموزش بیمار پروژه اقدام پژوهی

ادامه

برگزاری جلسات آموزشی مدون برای بیماران مبتلا به دیابت

برگزاری جلسات آموزشی مدون برای بیماران مبتلا به دیابت و همراهان ایشان توسط کارشناس پرستار آموزش دیابت

ادامه

خلاصه عملکرد دفتر آموزش سلامت الزهرا (س) اصفهان

به همت کارشناسان آموزش سلامت مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان حماسه دیگری را به ثمر رساند که گوشه ای از عملکرد های مختلف این واحد به اطلاع مخاطبان گرامی می رساند .

ادامه