آموزش همگانی توسط دانشجویان پرستاری در جامعه

اجرای فرایند پرستاری بهداشت جامعه و ارایه آموزش همگانی و جامعه برای گروه های مختلف جامعه در یکی از مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توسط دانشجویان طی کارآموزی پرستاری بهداشت جامعه در دانشکده پرستاری_دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ادامه

برگزاری جلسات آموزشی و کارگاه های توانمندسازی پرستاران

برگزاری جلسات آموزشی و کارگاه های توانمندسازی دوره ای پرستاران در آموزش بیمار پروژه اقدام پژوهی

ادامه

برگزاری جلسات آموزشی مدون برای بیماران مبتلا به دیابت

برگزاری جلسات آموزشی مدون برای بیماران مبتلا به دیابت و همراهان ایشان توسط کارشناس پرستار آموزش دیابت

ادامه

معرفی یک مدل سازمانی نیمه متمرکز برای سازماندهی و گسترش خدمات

آموزش‌بیمار حلقه‌ی فراموش شده مراقبت بالینی اثربخش در مراکز درمانی کشورمان است، نبود سیاست هماهنگ برای سازماندهی نیرو به منظور گسترش خدمات آموزش بیمار

ادامه

گسترش نقش آموزشی پرستاران در اختلالات مزمن غیر واگیر

علی رغم نیاز روزافزون به آموزش بیمار، پرستاران هنوز در ایفای نقش آموزشی دچار نقصان هستند. گسترش نقش، راهی برای توسعه‌ی سازمان و ظرفیت‌سازی برای پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بیشتر آموزش بیمار است

ادامه

خلاصه عملکرد دفتر آموزش سلامت الزهرا (س) اصفهان

به همت کارشناسان آموزش سلامت مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان حماسه دیگری را به ثمر رساند که گوشه ای از عملکرد های مختلف این واحد به اطلاع مخاطبان گرامی می رساند .

ادامه