تدوین پیش‌نویس سند ملی کاهش گسست تئوری و عمل در پرستاری ایران

تدوین پیش‌نویس سند ملی کاهش گسست تئوری و عمل در پرستاری ایران نویسندگان: رضا ضیغمی *، علیرضا سعادت جو ۲، پروانه خراسانی ۳، شهلا

ادامه

طراحی و ارزشیابی “فرم ثبت آموزش ‌بیمار” برای ثبت ساختارمند فرآیند آموزش ‌بیمار

طراحی و ارزشیابی “فرم ثبت آموزش ‌بیمار” برای ثبت ساختارمند فرآیند آموزش ‌بیمار نویسندگان: پروانه خراسانی ، مریم‌ رسولی ، منصوره زاغری تفرشی ،

ادامه

معرفی یک مدل سازمانی نیمه متمرکز برای سازماندهی و گسترش خدمات

آموزش‌بیمار حلقه‌ی فراموش شده مراقبت بالینی اثربخش در مراکز درمانی کشورمان است، نبود سیاست هماهنگ برای سازماندهی نیرو به منظور گسترش خدمات آموزش بیمار

ادامه

گسترش نقش آموزشی پرستاران در اختلالات مزمن غیر واگیر

علی رغم نیاز روزافزون به آموزش بیمار، پرستاران هنوز در ایفای نقش آموزشی دچار نقصان هستند. گسترش نقش، راهی برای توسعه‌ی سازمان و ظرفیت‌سازی برای پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بیشتر آموزش بیمار است

ادامه

بهداشت حرفه ای ، گامی به سوی زندگی سالم

۲۸ آوریل هر سال ( که امسال با ۸ اردیبهشت ماه مصادف شده) توسط سازمان بین المللی کار به عنوان روز جهانی ایمنی ، بهداشت حرفه ای و سلامت شغلی نام گذاری شده است.

ادامه

تأثیر اجرای طرح مشاوره و راهنمایی تحصیلی توسط استاد راهنما بر میزان اضطراب دانشجویان کارشناسی پرستاری

تحصیل در سطوح دانشگاهی با توجه به تفاوت در ماهیت آموزشی و تغییر در نقش افراد از دانش‌آموزی به دانشجویی همواره می‌تواند …

ادامه